VÝSTAVA BETLÉMŮ VLADIMÍRA KUBÍKA

VÝSTAVA BETLÉMŮ VLADIMÍRA KUBÍKA

Expozice je přístupná v Po a ve St od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00, ve Čt od 9.00 do 11.00, nebo po předchozí domluvě na tel. 737 762 161. (Vstup z boční strany kostela – zvonit)

 … Číst dále

Dopis bratra Patriarchy

Dopis sestrám a bratřím
náboženské obce Církve československé husitské v Semilech

Vážené sestry a vážení bratři,
oslovuji vás na konci liturgického roku, který přinesl mnohé náročné chvíle a
pro vaši náboženskou obec zvlášť těžkou a mimořádně bolestnou událost –
odchod sestry … Číst dále

Žalm Davidův

1
Hospodin je můj pastýř,
nic mi neschází.
2
Na zelených loukách mi dává spočinout,
ke klidným vodám mě přivádí,
3
mou duši obnovuje,
po stezkách spravedlnosti vodí mě
pro jméno své.
4
I kdybych měl jít údolím stínu smrti,
Číst dále

Zamyšlení pro čas Velikonoční

Zamyšlení pro čas velikonoční

Biblický text: 1 Korintským 6:14 Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.

Velikonoční doba nám připomíná ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Jako křesťané se k těmto událostem opětovně vracíme, čteme o nich z Písma, … Číst dále

Velikonoční zamyšlení

Velikonoční zamyšlení

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři, Pokoj Vám,
ptáčkové už za časného svítání ladí své noty, přes den je krásné slunečné počasí, louky se začínají zelenat, rozkvétají stromy, příroda nám dosvědčuje, že je tu jaro. Ve středu … Číst dále

Zamyšlení nad Evangeliem

Včera byla KVĚTNÁ NEDĚLE a tak je tu další zamyšlení nad evangeliem vážícím se k tomuto času:
Matouš 21, 1-11, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratří, pokoj vám,
Květnou nedělí se začal svatý velikonoční týden. … Číst dále