PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

V Semilech – Sbor Dr. Farského

 • Bohoslužby: Neděle od 9.00 hodin – hlavní chrámový prostor Sboru Dr. Karla Farského
 • Angličtina hravě:
  Přesné termíny na následující měsíc jsou uvedeny na nástěnce v průčelí sboru, v Semilském kulturním kalendáři a na těchto stránkách. Zpravidla se jedná o kurz jednou za 14 dní, ale v případě zájmu je možné frekvenci zvýšit.
 • Duchovní péče o školní děti:
  V současné době se koná nepravidelně, podle možností přihlášených žáků. Zahrnuje povídání s dětmi, jejich seznámení se základy křesťanství, ale i různé výtvarné činnosti. Setkání jsou otevřena všem dětem školního věku a mohou začít docházet i v průběhu školního roku. Máte-li o vyučování základů křesťanství pro své děti zájem, volejte na tel. 737 762 161.
 • Přednášky:
  Přednášky na duchovní, náboženská a filosofická témata. Přesné termíny jsou uvedeny na poutači v průčelí sboru, v Semilském kulturním kalendáři a zde.

V Semilech – Domov pro seniory, sociální služby Semily

 • Bohoslužby:
  podle dohody 1x měsíčně zpravidla v úterý od 9.00 hodin – společenská místnost v domově důchodců.

V Bozkově – Husův sbor

 • Bohoslužby:
  čtvrtá neděle v měsíci od 16.00 hodin