PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

V Semilech – Sbor Dr. Farského

 • Bohoslužby: Neděle od 9.00 hodin – hlavní chrámový prostor Sboru Dr. Karla Farského
 • Setkání nad Biblí (biblické hodiny):
  K zamyšlení nad poselstvím Písma svatého pro náš současný život se scházíme jednou za čtrnáct dní, ve čtvrtek od 15.15 hodin.
  Přesné termíny na následující měsíc jsou uvedeny na nástěnce v průčelí sboru, v Semilském kulturním kalendáři a na těchto stránkách. Zájemcům je možno na požádání zasílat i osobní pozvánku, a to formou tištěnou, SMS či e-mailové zprávy
 • Duchovní péče o školní děti:
  V současné době se koná nepravidelně, podle možností přihlášených žáků. Zahrnuje povídání s dětmi, jejich seznámení se základy křesťanství, ale i různé výtvarné činnosti. Setkání jsou otevřena všem dětem školního věku a mohou začít docházet i v průběhu školního roku
 • Výuka křesťanské výchovy:
  ZŠ Semily – Řeky: Čtvrtek 12.45h
  ZŠ Loukov: Pátek 13.30h
  ZŠ Chuchelna: Čtvrtek 14.00h
  ZŠ waldorfská Semily: Úterý 14.00h
  Setkání jsou otevřena všem dětem školního věku. Docházet mohou začít i v průběhu školního roku
 • Modlitební setkání rodin s dětmi:
  V současné době nepravidelně – dle dohody (vzhledem k možnostem maminek a jejich dětí).(termín konání je vždy s dostatečným předstihem oznámen nástěnce u sboru, v prostorách Centra pro rodinu MED a na těchto stránkách)
 • Křesťanská prvouka – hodiny duchovní péče pro děti předškolního věku (cca 4-6-ti leté):
  První seznámení se s vírou prostřednictvím vyprávění, her, písniček a kreslení.Bude otevřena při dostatečném počtu zájemců, termín stanovíme podle možností přihlášených dětí
 • Cestopisné promítání:
  Putování slovem a obrazem po zajímavých koutech Evropy1x měsíčně – zpravidla 3. čtvrtek v měsíci od 16.30hPřesné termíny na následující měsíc jsou uvedeny na nástěnce v průčelí sboru, v Semilském kulturním kalendáři a na těchto stránkách. Zájemcům je možno na požádání zasílat i osobní pozvánku, a to formou SMS či e-mailové zprávy.

V Semilech – Domov pro seniory, sociální služby Semily

 • Bohoslužby:
  podle dohody 1x měsíčně zpravidla v úterý od 9.00 hodin – společenská místnost v domově důchodců.
 • Přednášky o tématech křesťanské víry a života nebo cestopisné promítání:
  podle dohody 1x měsíčně v úterý od 9.00 hodin.
  Zvána je široká veřejnost

V Železném Brodě – Ochranovský sbor JB

 • Bohoslužby:
  druhá neděle v měsíci od 14.00 hodin.

V Bozkově – Husův sbor

 • Bohoslužby:
  druhá neděle v měsíci od 11.00 hodin
  čtvrtá neděle v měsíci od 16.00 hodin
  (jen po předchozím oznámení, jinak jsou věřící zváni na bohoslužby do Jesenného)

V Jesenném – zasedací místnost OÚ

 • Bohoslužby:
  čtvrtá neděle v měsíci od 14. 00 hodin

V Chuchelně – Zasedací místnost OÚ, případně kaple sv. Antonína

 • Bohoslužby:
  třetí neděle v měsíci od 10.45 hodin