Uzdravení slepého

Uzdravení slepého

Biblický text: Jan 9, 1-41

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil on, ani Číst dále

VÍRA, NADĚJE, LÁSKA – INTERAKTIVNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA

Středa 12. února

VÍRA, NADĚJE, LÁSKA – INTERAKTIVNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA

Vernisáž výstavy o počátku, vývoji a současnosti Církve československé husitské. Úvodní slovo pronese biskup královéhradecký Pavel Pechanec. Pod vedením Miroslavy Jeřábkové zahraje smyčcový soubor Struňáci. Drobné občerstvení zajištěno.

Výstava potrvá … Číst dále

Příroda a Bůh

Z velikosti a krásy tvorů může být srovnáváním  poznán původce jejich bytí. Moudr 13,5)

 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle… (Řím 1,20)

Viditelný svět je jako
Číst dále

Chval, duše má, Hospodina

Chval, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Napjals nebesa jak stanovou plachtu,
nad vodami jsi zbudoval své síně.
Zemi jsi založil na jejích základech,
nezakolísá na věčné věky.
Oceánem jsi ji přikryl jako šatem,
nad horami stanuly
Číst dále

Aforismy

Jednou přivedla jedna matka svého syna k rabínovi. Ten se chlapce zeptal:

„Dám ti jeden Gulden, když mi povíš, kde bydlí Bůh“.

Chlapec mu odpověděl: „Dám ti dva Guldeny,

když ty mi řekneš, kde nebydlí“.
(Z příručky německých skautů)

Člověk … Číst dále