PROGRAM NA ZÁŘÍ 2023

Neděle 3. září

BOHOSLUŽBA  s vysluhováním večeře Páně

Slouží vikář Benjamin Mlýnek

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Středa 6. září

ČTENÍ Z GILGAMEŠE I

Mgr. Šárka Bažantová

Epos o Gilgamešovi je jednou z nejstarších ucelených písemných literárních památek stojící u kořenů současné evropské civilizace. Abychom věděli, kam se ubíráme, musíme alespoň trochu vědět, odkud jdeme. Čtení z Gilgameše nám v tom může pomoci.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 16:30 hod.

 

Sobota 9. září

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Bohoslužba se koná v rámci programu Semilského pecnu s hudebními vstupy pěveckého sboru Jizerka.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 8:45 hod.

 

Neděle 10. září

BOHOSLUŽBA s vysluhováním večeře Páně

Slouží vikář Benjamin Mlýnek

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Neděle 17. září

BOHOSLUŽBA  slova

Slouží kazatelka Dita Kačírková

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Pondělí 18. září

ANGLIČTINA HRAVĚ

Lektorka Mgr. Šárka Bažantová

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech (boční vchod) od 10:30 hod. 

 

Pondělí 18. září

  1. podvečer cyklu SETKÁVÁNÍ

MAREK ORKO VÁCHA – STVOŘENÍ A UMĚNÍ ŽÍT

Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, skaut, cestovatel, spisovatel a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Marek O. Vácha se specializuje na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Tato témata propojuje se svým křesťanským náhledem na svět, který má podložen svým hlubokým teologickým vzděláním. Pohledy vědce a teologa se setkají i v našem 99. podvečeru Setkávání.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Domácím hospicem 14 pomocníků a uskutečněna díky podpoře Ministerstva kultury ČR.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 18:00 hod.

 

Neděle 24. září

BOHOSLUŽBA s vysluhováním večeře Páně

Slouží vikář Benjamin Mlýnek

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

KRAJINOU KŘÍŽOVÉ CESTY – VÝSTAVA PASTELŮ BOHUMÍRA MÍČE
Výstava jabloneckého výtvarníka Bohumíra Míče bude zpřístupněna do 30. září 2023  v úředních hodinách: pondělí, středa 9-11, 13-15 hodin, čtvrtek 9-11 hodin a během bohoslužeb a po bohoslužbách každou neděli (9:00 – 10:30).

Mimo tento čas lze výstavu navštívit po předchozím objednání (tel:737762161). 

Na říjen chystáme: 

Středa 11. října

  1. podvečer cyklu SETKÁVÁNÍ

KONCERT PRO LADU – VĚRA POLÁCHOVÁ KAVANOVÁ A JIŘÍ HORČIČKA

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 18:00.