Dopis bratra Patriarchy

Dopis sestrám a bratřím
náboženské obce Církve československé husitské v Semilech

Vážené sestry a vážení bratři,
oslovuji vás na konci liturgického roku, který přinesl mnohé náročné chvíle a
pro vaši náboženskou obec zvlášť těžkou a mimořádně bolestnou událost –
odchod sestry farářky Lady.
Četl jsem s dojetím článek o ní od bratra emeritního biskupa Štěpána Kláska
v Českém zápase číslo 47. Čtu znovu rozhovor s ní v Českém zápase číslo 20
v roce výročí svěcení žen v roce 2017 a v diecézním časopise Mosty ze září roku
2019.
Nebylo možné se účastnit rozloučení s ní, které se konalo v tomto měsíci
listopadu. Až tato možnost bude, jistě jí i mnozí další přijdou poděkovat.
Sdílím s vámi, milé sestry a bratři, i s blízkými z rodiny, hluboký smutek.
Její dobré dílo s ní jde tam, kde již žádná bolest a trápení nepřetrvávají.
Její aktivní a podnikavé služby v církvi jsem si vždy velice vážil a je mi
nezměrně líto, že již nebude moci pomáhat druhým, jak to po celou dobu činila.
Myslím v tomto čase na vás a přeji nám všem jistotu, že i přes její odchod jsme
s ní spojeni v Kristově lásce a máme pokračovat v cestě dobra, kterou šla sestra
farářka Lada.
V závěru církevního roku v listopadu L.P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha-správce církve