Zamyšlení pro čas Velikonoční

Zamyšlení pro čas velikonoční

Biblický text: 1 Korintským 6:14 Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.

Velikonoční doba nám připomíná ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Jako křesťané se k těmto událostem opětovně vracíme, čteme o nich z Písma, … Číst dále

Velikonoční zamyšlení

Velikonoční zamyšlení

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři, Pokoj Vám,
ptáčkové už za časného svítání ladí své noty, přes den je krásné slunečné počasí, louky se začínají zelenat, rozkvétají stromy, příroda nám dosvědčuje, že je tu jaro. Ve středu … Číst dále

Zamyšlení nad Evangeliem

Včera byla KVĚTNÁ NEDĚLE a tak je tu další zamyšlení nad evangeliem vážícím se k tomuto času:
Matouš 21, 1-11, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratří, pokoj vám,
Květnou nedělí se začal svatý velikonoční týden. … Číst dále