Program Sboru Dr.Karla Farského na měsíc DUBEN 2022

Neděle 3. dubna

BOHOSLUŽBA  s vysluhováním večeře Páně

Slouží vikář Mgr. Benjamin Mlýnek.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Neděle 10. dubna

BOHOSLUŽBA  s vysluhováním večeře Páně

Bohoslužbu na Květnou neděli slouží vikář Mgr. Benjamin Mlýnek.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Středa 13. dubna

ANGLIČTINA HRAVĚ

Lektorka Mgr. Šárka Bažantová

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 16:00 hod.

 

Čtvrtek 14. dubna

PŘIPOMÍNKA POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ – SEDEROVÁ VEČEŘE

Společné stolování na způsob židovské pesachové večeře. Povede farář a judaista Aleš Jaluška.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 17:00 hod.

 

Pátek 15. dubna

VELKOPÁTEČNÍ POBOŽNOST

Slouží kazatelka Dita Bašková Kačírková.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 17:00 hod.

 

Sobota 16. dubna

VIGILIE BOŽÍHO HODU VELIKONOČNÍHO

Noc očekávání Kristova vzkříšení – cesta z temnoty smrti do světla života – slavnost světla.

Slouží vikář Mgr. Benjamin Mlýnek.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 18:30 hod.

 

Neděle 17. dubna

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

Oslava vzkříšení Páně. Slouží vikář Mgr. Benjamin Mlýnek.

Hudební vstupy pěvecký sbor JIZERKA.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.

 

Středa 20. dubna

ANGLIČTINA HRAVĚ

Lektorka Mgr. Šárka Bažantová

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 16:00 hod.

 

Neděle 24. dubna

BOHOSLUŽBA  s vysluhováním večeře Páně

Slouží vikář Mgr. Benjamin Mlýnek a kazatelka Dita Bašková Kačírková.

Po bohoslužbě bude následovat shromáždění náboženské obce Semily.

Sbor Dr. Karla Farského v Semilech od 9:00 hod.