Biblické vyučování

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

  • jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

Místa výuky:

– Sbor Dr. Karla Farského v Semilech

– Základní škola Dr. F. L. Riegra v Semilech-Řekách

– Waldorfská základní škola v Semilech

– Základní škola v Chuchelně

– Krakonošova základní škola Loukov

 Výuka je otevřena všem dětem bez rozdílu vyznání

Mimo školní výuku pro zájemce z řad dětí (i rodičů) pořádáme také

  • bohoslužby s biblickým programem pro děti
  • společný výlet
  • dětskou besídku

Pro přihlášky a dotazy nás můžete kontaktovat:

– osobně: v kanceláři Sboru Dr. Karla Farského v Semilech

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

– poštou na tuto adresu:  Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389, 513 01 Semily II – Podmoklice